Nieuws

Op weg naar eerlijkere bloemen

Op dinsdag 2 juli zette Hivos Directeur Edwin Huizing zijn handtekening onder het Sierteeltconvenant. Hivos gaat in dit Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant samenwerken met bedrijven, overheid en een vakbond om misstanden in de bloemensector aan te pakken. 

Al sinds 2012 werkt Hivos aan betere arbeidsomstandigheden voor de bloemenplukkers in oostelijk en zuidelijk Afrika met het Women@Work programma. We hebben ons hard gemaakt voor de opname van vrouwenrechten in het convenant alsmede het thema leefbaar loon. Een leefbaar loon is nét genoeg om het hoogst noodzakelijke van te betalen: voedzaam eten, water, onderdak, kleding, medische zorg, vervoer en onderwijs. Hivos is de enige maatschappelijke organisatie die het convenant heeft ondertekend en vervult daarom een belangrijke rol.

(meer…)

Hivos wint prijs voor bloemencampagne

(meer…)