Hivos lanceert vandaag het ‘Hallo-supermarkt-hoe-moeilijk-kan-het-zijn?-spel’, waarin de organisatie acht supermarkten laat strijden voor eerlijke rozen. De supermarkten kunnen punten verdienen voor iedere stap die ze zetten op weg naar leefbaar loon voor rozenpluksters in oostelijk en zuidelijk Afrika. Dat is nodig, want Hivos is al meer dan een jaar met de supermarkten in gesprek om leefbaar loon voor de rozenpluksters te garanderen.

Slechts 13 cent meer per bosje van tien rozen is genoeg om dat voor elkaar te krijgen. Toch wordt deze 13 cent extra nog altijd niet betaald. Met een leefbaar loon kunnen rozenpluksters voorzien in basisbehoeften, zoals voedzaam eten, water, onderdak, kleding, medische zorg, vervoer en onderwijs.

Hoe werkt het spel?

Een belangrijke eerste stap op weg naar leefbaar loon is inzicht krijgen in de keten. Vijf van de acht supermarkten laten zien goed op de hoogte te zijn van hun keten; een ontwikkeling die Hivos toejuicht. Daarna kunnen supermarkten punten scoren met vervolgstappen, zoals inzicht krijgen in de lonen bij de rozenkwekers, praten met bijvoorbeeld leveranciers en certificeringsinstellingen, en gezamenlijk een plan van aanpak maken om de lonen te verhogen. Het spel is gewonnen wanneer de eerste supermarkt leefbaar loon voor de rozenpluksters mogelijk heeft gemaakt.

Met dit spel wil Hivos – ook voor de consument – inzichtelijk maken welke supermarkten bereid zijn concrete stappen te zetten richting leefbaar loon. Supermarkten kunnen zo verantwoordelijk worden gehouden voor beloftes en gemaakte afspraken. Indien gemaakte afspraken niet worden nagekomen krijgt de supermarkt minpunten.

Oproep aan supermarkten

Van de acht door Hivos benaderde supermarkten hebben er vijf (Albert Heijn, Aldi, Coop, Jumbo en Lidl) medewerking verleend aan de campagne. Hivos roept de overige drie supermarkten (Deen, Dirk en PLUS) op ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Deze acht supermarkten zijn door Hivos gekozen vanwege hun marktaandeel in de bloemenindustrie in Nederland.

IMVO-convenant

Er is op het moment veel aandacht voor transparantie in productieketens, de rol van supermarkten en de noodzaak om de arbeidsomstandigheden in de bloemensector te verbeteren. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker. Meestal ligt hierbij de nadruk op in natura vergoedingen zoals de bouw van scholen en het verschaffen van medische faciliteiten. Hivos vindt echter dat mensen zélf moeten kunnen beslissen wat ze nodig hebben in hun leven, en pleit daarom voor een leefbaar loon, uitbetaald in geld. Zo kunnen de rozenpluksters zelf bepalen welke medische hulp of scholing ze nodig hebben. Dit is één van de onderwerpen waarvoor we ons hard hebben gemaakt in het IMVO-sierteeltconvenant, dat op 2 juli in Naaldwijk werd ondertekend door de overheid, bedrijven, een vakbond en Hivos.